Vi har åben til kl. 16:00 idag

Sikker handel hos LE Camping

Hvis du er utilfreds med en handel eller ydelse skal du kontakte os. Vi vil gøre, hvad vi kan for at du bliver tilfreds med handlen.

Kan vi ikke blive enige om en tilfredsstillende løsning kan du klage til:

Camping Branchens Reklamationsnævn, Amagertorv 9, 2. 1160 København, tlf. 36 14 04 57

eller

Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, nh@naevneneshus.dk

eller skriv til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt, se www.forbrug.dk. Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bistår parterne i løsningsprocessen.

Har du bopæl i et andet EU-land. Skal du indgive din klage til EU-Kommissionens online klageportal : ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du opgive vores e-mail: info@le-camping.dk.