Vi åbner kl. 12:00 idag

Sikker handel hos LE Camping

Hvis du er utilfreds med en handel eller ydelse skal du kontakte os. Vi vil gøre, hvad vi kan for at du bliver tilfreds med handlen.

Kan vi ikke blive enige om en tilfredsstillende løsning kan du klage til:

Camping Branchens Reklamationsnævn, Amagertorv 9, 2. 1160 København, tlf. 36 14 04 57 eller

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

Har du bopæl i et andet EU-land kan du indgive din klage til EU-Kommissionens online klageportal :

Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [info@le-camping.dk]