Vi åbner kl. 09:30 idag

Medlem af Camping Outdoor Danmark

LE Camping er medlem af Camping Outdoor Danmark (tidl. CampingBranchen).

Når du køber campingvogn, teltvogn eller fortelte hos os har du sikkerhed for at blive behandlet fair - vi er medlem af Camping Branchen/ Camping Outdoor Danmark der giver dig mulighed for at få behandlet klager vedr. mangler. Ligesom Camping Branchens Garantifond sikrer at du ikke lider økonomisk tab i forbindelse med indgåelse af aftaler med et medlem af Camping Outdoor Danmark, hvis denne erklæres konkurs.

Hvad er Campingbranchens Reklamationsnævn?

Reklamationsnævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende mangler ved autocampere, campingvogne, teltvogne og fortelte, som er købt af medlemmer af Camping Outdoor Danmark.

Reklamationsnævnet behandler kun klager, hvor vederlaget udgør mere end kr. 100.000.

Er vederlaget mindre end kr. 100.000, kan der klages online på www.forbrug.dk, via Forbrugerklagenævnet, der behandler klager op til kr. 100.000.